Verwachte kostendaling door fusie SNPF en SBMN tot Pensioenfonds Notariaat

Pensioenfonds Notariaat

4 juli 2017

Op 1 maart 2017 vond de fusie tussen pensioenfonds SNPF en SBMN plaats, wat resulteerde in het nieuwe Pensioenfonds Notariaat. Intussen is het fonds druk bezig met het afronden van de fusie en het verder opstellen van een toekomststrategie. De (werknemers)voorzitter van het fonds, de heer T. Baakman, spreekt over het afronden als volgt: “Aan een aantal zaken kon pas echt worden gewerkt na fusiedatum. Bijvoorbeeld het samenvoegen van de beleggingsportefeuille”. Ook het samenvoegen van de administraties moet nog gebeuren: “Dit kost onze pensioenuitvoerder redelijk wat tijd, maar we proberen dit eind dit jaar afgerond te hebben”, volgens de heer Baakman.

De verwachting is dat, door de fusie en de daarmee gepaarde synergie- en schaalvoordelen, de kosten per deelnemer voor Pensioenfonds Notariaat zullen dalen: voor 2018 wordt een kostenniveau van circa € 220 per deelnemer voorzien. In 2016, voor de fusie, werd door beide fondsen al een kostendaling gerealiseerd, onder meer door verbetering in pensioenadministratie en communicatie. De kosten voor SBMN daalde naar € 256 per deelnemer in 2016 (€ 281 in 2015), terwijl de kosten voor SNPF daalde naar € 354 per deelnemer over 2016 (€ 482 in 2015). Opvallend is dat de dekkingsgraad van SBMN in 2016 is gestegen naar 105,2% (van 104,7% in 2015), terwijl die van SNPF in 2016 is gedaald naar 103,1% (van 103,9%). Dit verschil heeft vooral te maken met de mate waarin het renterisico werd afgedekt door de fondsen.

Klik hier voor de factsheet van SBMN.

Klik hier voor de factsheet van SPNF.

Bron: https://mailingtool.iwink.nl/webapp.php?rh=permalink&mailing=77525&hash=f938b48f47ee73e9efce480b41da25bd

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer