Kees Scheepens benoemd tot bestuurslid bij pensioenfonds Recreatie

10 maart 2023

Pensioenfonds Recreatie publiceert op zijn website:

Vanaf 1 januari 2023 is Kees Scheepens benoemd tot bestuurslid. Hij zit in het bestuur namens de werkgevers. Kees Scheepens vervangt daarmee Leon Vincken van wie de benoemingstermijn op 1 januari afliep.

Voorgedragen door HISWA-RECRON

Kees is voorgedragen door werkgeversorganisatie HISWA-RECRON. Het bestuur heeft hem benoemd na een zorgvuldige procedure. De Nederlandsche Bank heeft voor de benoeming toestemming verleend. Kees kent het pensioenfonds goed. Tot 1 juli 2022 was hij lid van de Raad van Toezicht. We wensen hem veel succes en kijken uit naar een prettige samenwerking.

Recreatie (SPR)

Recreatie (SPR) is een BPFv met eind Q3 2022 een belegd vermogen van € 855 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 19.250 actieve bijdragers en 3.445 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2022 een rendement van -6%.

Eind Q3 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 105.6% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 114.8% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP.

Source: Pensioenfonds Recreatie
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer