Pensioenfonds Recreatie heeft nieuwe voorzitter: Ansfried Snijders

28 februari 2023

Pensioenfonds Recreatie publiceert op zijn website:

Bestuurservaring in de pensioenwereld had Ansfried Snijders al. Hij was 2,5 jaar voorzitter van de Raad van Toezicht bij bedrijfstakpensioenfonds MITT (Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie). En toch, toen hij werd gewezen op de vacature van voorzitter bij Pensioenfonds Recreatie, nam hij de tijd om hier goed over na te denken. We vroegen hem hoe hij de nieuwe voorzitter werd. En hoe hij die rol wil invullen.

Ansfried, je hebt niet direct ja gezegd. Hoe zat dat?

Als zelfstandige had ik een goed gevulde werkweek. Toen ik werd benaderd voor deze vacature, was mijn eerste reactie dat ik hier niet zonder meer tijd voor had. Ik ben interim manager in het finance en risk-domein en geef hiernaast ook les, onder andere bij de Stichting Pensioenopleidingen (SPO). Ongelofelijk leuk om te doen en ik krijg er een hoop energie van. Maar het kost natuurlijk wel tijd. Past een intensief voorzitterschap van een pensioenfonds daar wel naast? Omdat een bestuurs- en voorzittersrol wel aansloot op mijn ambities, heb ik om het profiel gevraagd én wat bedenktijd. Toen ik het profiel las dacht ik: dit is me op het lijf geschreven. Het is een brede rol bij een groeiend, jong pensioenfonds. Een pensioenfonds dat de ambitie heeft om verder te professionaliseren en uit te bouwen. Een mooie uitdaging bij een club waar ik bij wil horen. Daar maak ik graag tijd voor. We zijn in gesprek gegaan en bleken een goede match.

Kun je ons iets meer over jezelf vertellen? Wie is Ansfried Snijders?

Ik ben 57 jaar. Geboren en getogen in Utrecht maar nu wonend in Rotterdam. Vader van 2 kinderen en ik heb een partner met 2 kinderen. Sinds april hebben we ons eerste kleinkind.

Ik werk al heel lang in de wereld van pensioen en levensverzekeringen. Van huis uit ben ik actuaris. Ik heb lang actuarieel werk gedaan bij levensverzekeraars en op een gegeven moment in management- en directiefuncties terecht gekomen. Hierna ben ik meer de advieskant opgegaan. Dat deed ik onder andere voor KPMG. Vanuit KPMG ben ik ook docent governance geworden. Iets wat ik tot op de dag van vandaag doe en ook blijf doen naast mijn voorzittersrol en interim werk.

We lazen op je LinkedIn dat je ook adviseur van de ombudsman van Omroep Max bent. Hoe zit dat?

Klopt. Dat doe ik ook . De ombudsman krijgt regelmatig vragen over het onderwerp pensioen. En voor het beantwoorden van een deel van die vragen, vraagt hij mij om advies.

Wat neem je van die ervaring mee naar je functie als pensioenfondsvoorzitter?

Dat pensioen voor veel mensen een best ingewikkeld onderwerp is. En dat het onze taak is hier zo eerlijk en helder mogelijk over te communiceren. Als pensioenfonds moet je de taal van je deelnemers spreken. En als onverhoopt een fout wordt gemaakt (en dit gebeurt overal) moet je hier transparant over zijn en kijken hoe je hier coulant mee om kunt gaan. Daar moet je dan samen met de deelnemer een goede oplossing zoeken.

Je voorganger Eiko gaf in zijn afscheidsinterview mee dat het pensioenfonds zich zou moeten blijven onderscheiden met service en communicatie. Neem je zijn advies ter harte?

Zeker! Wij zijn natuurlijk het #GastvrijPensioenfonds. Verschillende werkgevers uit naastgelegen sectoren hebben zich de afgelopen jaren bij ons aangesloten. En dat komt mede door dat gastvrije profiel. Ik denk dat het, zeker als het nieuwe pensioenstelsel er is, noodzakelijk is om je te kunnen onderscheiden. Want met de pensioenregeling alleen red je het dan niet meer.

Het nieuwe pensioenstelsel, je noemt het al. Daar moeten we het over hebben. Wat zijn volgens jou de grootste uitdagingen?

Wij willen als pensioenfonds zo snel mogelijk over naar het nieuwe stelsel. Voor onze jonge deelnemers zijn de regels met betrekking tot risicovolle(re) beleggingen in het nieuwe stelsel gunstiger. We werken nu toe naar een transitie per 1 januari 2025. Daarmee zijn we één van de eersten. Een mooie ambitie. Maar ik vind wel dat we op een verantwoorde manier moeten overgaan. En eerlijk is eerlijk: we moeten nog een hoop werk verzetten om die datum van 1 januari 2025 te halen. We weten nog niet alles, want de politiek is nog aan zet. En we zijn afhankelijk van anderen, zoals onze pensioenuitvoerder TKP.

Voor de direct betrokkenen bij het pensioenfonds, wat gaat er veranderen onder de nieuwe voorzitter?

Eiko en in zijn verschillende menstypen met een heel verschillende achtergrond. Dus we brengen een andere bestuursstijl met ons mee. Maar dit gezegd hebbende: we zien beide dezelfde kansen en uitdagingen voor het pensioenfonds. Dus ik ben niet van plan een andere koers te varen.

Ik wil ook graag vermelden dat ik, net als Eiko, heel kritisch blijf op de kosten van de uitvoering. We werken met het geld van de deelnemers. En daar zijn we ons van bewust. Ook zie ik het als mijn taak om erop toe te zien dat we kennis van oude naar nieuwe bestuurders goed overdragen. Eiko neemt 22 jaar ervaring mee, begin dit jaar is ook een andere bestuurder afgetreden en eind dit jaar nemen we van nog een bestuurder afscheid. Het is aan mij om te zorgen dat hun kennis voor het pensioenfonds behouden blijft.

Recreatie (SPR)

Recreatie (SPR) is een BPFv met eind Q3 2022 een belegd vermogen van € 855 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 19.250 actieve bijdragers en 3.445 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2022 een rendement van -6%.

Eind Q3 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 105.6% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 114.8% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP.

Source: Pensioenfonds Recreatie
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer