Levensmiddelenbedrijf voornemens om administratie over te dragen aan AZL

28 december 2016

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf (BPFL) laat op haar website weten in vergaand overleg te zijn om de pensioenadministratie onder te brengen bij AZL. De bedoeling is dat de overgang plaatsvindt per 1 januari 2018. BPFL en AZL hebben een intentieverklaring ondertekend en streven ernaar om in het eerste kwartaal van 2017 tot een overeenkomst te komen.

Eerder al liet het fonds weten opzoek te zijn naar een nieuwe uitvoerder, mede doordat Syntrus Achmea heeft aangekondigd te stoppen met haar dienstverlening voor bedrijfstakpensioenfondsen. Rik Grutters en Harrie ten Have, voorzitters van BPFL, zien uit naar de nieuwe samenwerking: “AZL heeft ons overtuigd als een enthousiaste, klantgerichte en efficiënte uitvoerder waar BPF Levensmiddelen haar dienstverlening verder kan moderniseren.”

Levensmiddelenbedrijf is een BPFv met eind Q3 2016 een belegd vermogen van € 5107M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2015 82434 actieve bijdragers en 15768 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €100 per deelnemer en de totale beleggingskosten 45bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2016 een rendement van 3%. Eind Q3 2016 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 97% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 121% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is KCM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Syntrus Achmea.

Bron: https://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Werknemers/Nieuws/Items/Pensioenfonds-Levensmiddelen-in-gesprek-met-AZL.aspx

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer