OPF Mercer: Administratie en ondersteuning over naar Appel Pensioenuitvoering

SPSCA

6 februari 2018

OPF Mercer publiceert op haar website:

“De pensioenadministratie en bestuursondersteuning van ons fonds gaan in 2018 over naar Appel Pensioenuitvoering. Het bestuur van ons fonds heeft namelijk besloten om de pensioenadministratie en bestuursondersteuning verder te professionaliseren. Na een uitgebreid selectietraject is gekozen voor Appel Pensioenuitvoering. De overdracht zal in 2018 plaatsvinden.”

Fondsprofiel Mercer:

Mercer is een OPF met eind Q3 2017 een belegd vermogen van € 123 Mil waarvan 1% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 230 actieve bijdragers en 76 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €2415 per deelnemer en de totale beleggingskosten 31bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2017 een rendement van 1%. Eind Q3 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 102% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 112% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BlackRock en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Mercer.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer