Michel Verwoest benoemd tot lid Raad van Commissarissen Coöperatie Menzis

3 april 2023

De Ledenraad van Coöperatie Menzis heeft Michel Verwoest (54), CEO van TVM verzekeringen, per 1 april 2023 benoemd tot commissaris in de Raad van Commissarissen.

Hij volgt hiermee Hanny Kemna op die na twee zittingstermijnen op 1 april aftreedt. ‘’Wij zijn bijzonder trots op de benoeming van Michel Verwoest’’, aldus RvC-voorzitter Peter van Lieshout. ‘’Michel is een zeer ervaren bestuurder in de wereld van verzekeringen. Na zijn studies heeft hij een rijke carrière bij diverse verzekeringsmaatschappijen doorlopen en heeft hij een schat aan ervaring opgedaan met politiek bestuurlijke en financiële vraagstukken bij (zorg)verzekeraars. Dat maakt Michel uitstekend gekwalificeerd voor de functie van lid van de Raad van Commissarissen van Menzis. We heten hem dan ook van harte welkom en verheugen ons op de samenwerking’’.

Blijven inzetten

Michel Verwoest: ‘’Ik kijk ernaar uit om samen met de Raad van Bestuur en de collega leden van de Raad van Commissarissen van Menzis bij te dragen aan de grote maatschappelijke uitdagingen in de zorg. De solidariteit van het zorgstelsel is een groot goed en daar moeten we ons voor blijven inzetten’’.

Hanny Kemna neemt na twee zittingstermijnen per 1 april afscheid van de Raad van Commissarissen. De afgelopen jaren was zij voorzitter van de Audit, Risk & Compliance Commissie. Peter van Lieshout: ‘’Wij zijn Hanny bijzonder erkentelijk voor haar bewezen diensten in de Raad van Commissarissen, in het bijzonder in haar rol als voorzitter van de ARC-commissie, waaraan zij de afgelopen 8 jaar een grote bijdrage heeft geleverd”.

Klankbord

De Raad van Commissarissen van Menzis houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene zaken. De 6 leden controleren en adviseren het bestuur van Coöperatie Menzis en fungeren als klankbord. Dit gaat onder meer over strategie, bedrijfsvoering, beleggingen en investeringen, en het uitoefenen van de bestuurstaak. Maar ook over de manier waarop de coöperatie zich richt op maatschappelijke en sociale belangen.

Op 23 maart 2023 vond de benoeming van Michel Verwoest plaats door de Ledenraad van Menzis. Binnen coöperatie Menzis is dit het hoogste orgaan, dat bestaat uit 35 leden. Zij geven een stem aan al alle verzekerden van Coöperatie Menzis. Toezichthouder De Nederlandsche Bank heeft de benoeming goedgekeurd.

Source: Menzis
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer