Mike Pernot nieuwe directeur Pensioenen Philips Pensioenfonds

Philips

14 juni 2017

Mike Pernot (49) start per 1 juli 2017 als Directeur Pensioenen en uitvoerend bestuurder bij Philips Pensioenfonds. Hij volgt daarmee Jan Kuijsten op, die na bijna 26 jaar het fonds per 1 juni 2017 heeft verlaten. In zijn nieuwe rol zal Pernot zich ontfermen over pensioen- en actuariële zaken en pensioencommunicatie.

Philips pensioenfonds stelt dat Pernot veel kennis van en ervaring met de financiering van pensioenregelingen en pensioenfondsen heeft. Zo heeft hij ruim 25 jaar als adviserend actuaris als van diverse ondernemings- en bedrijfstakpensioenfondsen van verschillende omvang gewerkt bij Aon Hewitt, certificeert hij tien pensioenfondsen, is hij betrokken bij de totstandkoming van pensioenregelingen binnen enkele bedrijfstakken en diverse grote ondernemeingen en vervult hij een actieve rol binnen commissies en werkgroepen van het Koninklijk Actuarieel Genootschap.

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

Philips is een OPF met eind Q1 2017 een belegd vermogen van € 8202M waarvan 0% herverzekerd en 1% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een oud deelnemersbestand met in 2016 13912 actieve bijdragers en 56411 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €185 per deelnemer en de totale beleggingskosten 31bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2017 een rendement van 1%. Eind Q1 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 110% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 119% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BlackRock en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door PGGM.

Bron: https://www.philipspensioenfonds.nl/nieuws/?view=FD99A8F7-96D6-49A7-A28B8161BC5EB47A

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer