Mila Kisoen nieuwe bestuurder van NN CDC Pensioenfonds

21 januari 2022

Op 4 januari 2022 is Mila Kisoen benoemd als nieuwe bestuurder van NN CDC Pensioenfonds namens de werknemers vanuit CNV Vakmensen. Mila heeft balansbeheer, en pensioen, communicatie & governance als aandachtsgebieden. Daarnaast is zij lid van de klachten- en geschillencommissie van het fonds.

Mila is pensioenfondsbestuurder vanuit CNV Vakmensen voor verschillende bedrijfstakken. Zij heeft als actuaris en beleggingsanalist veel kennis over balansbeheer, pensioen en beleggingen en heeft ruime hands-on ervaring opgedaan zowel in Nederland bij DNB, Aegon en NN Group, als in Noorwegen bij NBIM (oliefonds).

Mila: “Een goed en betaalbaar pensioen voor later is een groot goed en dat moeten we blijven koesteren. Er zijn veel uitdagingen, maar ook nieuwe mogelijkheden als het fonds de regeling onder het nieuwe pensioenstelsel gaat uitvoeren. Er komt ruimte voor meer maatwerk, zoals persoonlijke voorkeur bij het nemen van beleggingsrisico. Tegelijkertijd zorgt meer keuzevrijheid tot meer eigen verantwoordelijkheid voor de deelnemer. Het is dus heel belangrijk dat de individuele deelnemer in de complexe wereld van pensioen en beleggingen zich voldoende geïnformeerd voelt om de juiste keuzes te maken. Hierin is dan een belangrijke rol weggelegd voor het fonds. Deze uitdaging ga ik graag aan!”

Het bestuur van NN CDC Pensioenfonds is blij met de komst van Mila en wenst haar veel succes toe met het vervullen van haar taken als bestuurder.

NN CDC fonds

NN CDC fonds is een OPF met eind Q3 2021 een belegd vermogen van € 1.043 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 8.009 actieve bijdragers en 344 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2021 een rendement van 0%.

Eind Q3 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 109.9% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 119.1% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Source: NNCDC
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer