Nieuwe internationale samenwerkingsverbanden voor De Hoop

14 december 2023

De Hoop wil groeien en kiest voor uitbreiding van haar activiteiten in het buitenland. Door de samenwerking met verzekeraar 1Edge en intermediair Pulse Insurance Limited is het in het Verenigd Koninkrijk mogelijk om mensen met een verhoogd medisch risico te helpen aan een ORV. In Duitsland werkt De Hoop sinds kort samen met Check24 – vergelijkbaar met Independer in Nederland – en verzekeraar Squarelife. Er loopt een pilot tot einde van het jaar om de Duitse markt nader te verkennen en de processen te optimaliseren.

De Hoop heeft de maatschappelijke missie om de verzekerbaarheid van mensen met een medische aandoening te vergroten. Hierbij kijkt De Hoop ook naar het buitenland. In Duitsland en het Verenigd Koninkrijk speelt dezelfde problematiek als in Nederland. Mensen worden afgewezen op medische gronden, maar hebben geen alternatief. De Hoop kan hierin een verschil maken. Henk-Jan Osse, Operationeel manager, is blij dat ze erin geslaagd zijn om in deze landen goede partners te vinden: “Het kost tijd om in het buitenland een nieuwe samenwerking tot stand te brengen. Deze partijen dragen onze propositie een warm hart toe en willen een bijdrage leveren aan de verzekerbaarheid van een groep kwetsbare mensen.”

Samenwerking met Check24 en Squarelife

In Duitsland wordt sinds het najaar 2023 samengewerkt met Check24. Veel mensen vragen via hen een ORV aan. De samenwerking met De Hoop als herverzekeraar maakt het mogelijk om mensen die worden afgewezen, een alternatief te bieden. Henk-Jan legt uit hoe het in zijn werk gaat: “Als de klant hierin geïnteresseerd is, dan worden de aanvraag en het medisch dossier aan ons voorgelegd. Wij doen de medische beoordeling en bepalen of we die persoon kunnen verzekeren en tegen welke voorwaarden. De polis wordt in dit geval afgesloten bij Squarelife, een verzekeraar uit Liechtenstein.”

Om de markt beter te leren kennen en het proces te optimaliseren, loopt er een pilot tot einde van het jaar. Henk-Jan: “De relevantie voor dit product in Duitsland is groot. Het gaat om duizenden mensen die nu niet in aanmerking komen voor een ORV vanwege een verhoogd medisch risico. Er is inmiddels al een substantieel aantal aanvragen gedaan, dus het kanaal wordt gevonden en dat is goed nieuws. Als de pilot succesvol is, dan willen we het proces verder gaan standaardiseren zodat mensen straks automatisch kunnen worden doorverwezen naar De Hoop.”

Nieuwe partner in het Verenigd Koninkrijk

Sinds 2020 werkt De Hoop in het Verenigd Koninkrijk samen met Pulse Insurance Limited, een broker die ook actief is op het gebied van bijzondere risico’s, waaronder medisch verhoogde risico’s. Henk-Jan is erg te spreken over de werkwijze van Pulse: “Ze brengen de dienstverlening van De Hoop persoonlijk onder de aandacht bij hun klanten. Door de Brexit moesten we op zoek naar een andere verzekeringspartij om deze propositie mee voort te kunnen zetten. Dat is 1Edge geworden en daar zijn we zeer content mee. Met beide partijen willen we verder groeien op de Britse markt.”

Internationale merknaam

Voor haar buitenlandse activiteiten heeft De Hoop gekozen voor een internationale merknaam: DH Reinsurance. Via de website www.dhreinsurance.com worden buitenlandse verzekeraars en andere samenwerkingspartners geïnformeerd over de activiteiten van De Hoop. De wens is om in nog meer landen samen te gaan werken. “Commercieel gezien is snel uitbreiden aantrekkelijk, maar we gaan hierin heel zorgvuldigheid te werk. Dat past ook bij een herverzekeraar met 118 jaar ervaring. Het is prettig om op een gedegen en goed afgestemde manier samen te werken. Daarom zoeken we gericht naar buitenlandse partijen die achter onze doelstellingen staan en oprecht mensen willen helpen.”

Source: De Hoop
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer