Nieuwe pensioenregeling SC Johnson naar Zwitserleven PPI, fonds in liquidatie

Robeco

20 juni 2017

Het bestuur van Organisatiepensioenfonds SC Johnson heeft in mei 2017 groen licht gekregen van SC Johnson US om het fonds te gaan liquideren. Zo blijkt uit haar onlangs verschenen nieuwsbrief. De regeling was voorheen volledig herverzekerd bij Aegon en Zwitserleven. Het fonds verwacht dat op het moment dat zij definitief haar boeken sluit, er een positief saldo overblijft, wat de deelnemer toekomt: “Dat saldo wordt dan, rekening houdend met wat de belastingwetten daarover voorschrijven en na goedkeuring van DNB, bijgeschreven op uw pensioenpot.” Inmiddels is de nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2017 door de werkgever zelf ondergebracht bij de Zwitserleven PPI. Tot Pensioenfonds SC Johnson volledig is geliquideerd, zullen haar uitvoeringskosten nog worden betaald door de werkgever.

Daarnaast heeft het fonds een pensioencommissie (PC) aangesteld die zorg zal dragen voor het soepel verloop van het overleg tussen werkgever en werknemers betreffende de pensioenregelingen: “De PC zal in eerste instantie zich bezighouden met de bewaking van de nieuw gestarte regeling (Zwitserleven PPI) en, na liquidatie van het fonds, ook met de bewaking van de Aegon zaken. De PC zal bij de uitvoering van zijn taken het reglement “Pensioencommissie SC Johnson” gaan volgen.”

Tot slot zijn er een aantal wijzigingen aangebracht in de toeslagbepalingen van zowel de pensioenregeling met Aegon als de beschikbare premieregeling van Zwitserleven.

  • “De wijziging van de toeslagbepaling in de pensioenregeling van Aegon betreft een formele aanpassing, waarbij niet langer het bestuur van fonds het besluit neemt tot indexatie, maar de werkgever, nadat de werkgever hierover overleg heeft gepleegd met de Pensioencommissie.”
  • “De beschikbare premieregeling van Zwitserleven kende al geen toeslagbepaling. Wel kon er sprake zijn van verhoging van pensioenkapitalen uit hoofde van winstaandelen. Met het beëindigen van het Zwitserleven-contract per 1 januari 2017 is de winstdeling komen te vervallen en daarmee ook de specifieke bepaling over verhoging van pensioenkapitalen uit hoofde van winstaandelen.”

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

SC Johnson is een OPF met eind Q1 2017 een belegd vermogen van € 115M waarvan 100% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een oud deelnemersbestand met in 2015 284 actieve bijdragers en 284 pensioengerechtigden. Het belegd vermogen van het fonds is volledig herverzekerd voor de actieve deelnemers vanaf 30 juni 2006 bij Zwitserleven en voor de gewezen en gepensioneerde deelnemers op 30 juni 2006 bij Aegon.

Bron: http://pensioenfonds-scjohnson.nl/wp-content/uploads/2017/06/Nieuwsbrief-pensioenfonds-SC-Johnson-29-mei-2017final.pdf

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer