Update: Pensioenfonds SC Johnson wil uiterlijk 31 december 2017 liquideren

SC Johnson

13 september 2017

Pensioenfonds SC Johnson wil uiterlijk 31 december 2017 liquideren. Dat maakt het fonds bekend in haar jaarverslag. De regeling wordt ondergebracht bij Aegon en Zwitserleven.

In een eerder bericht vermeldde Exelerating dat het pensioenfonds de premievrije en opgebouwde pensioenaanspraken, -rechten en -kapitalen door middel van een verzekeringscontract wil onderbrengen bij Aegon en Zwitserleven. Dit contract zal bestaan tussen de werkgever en de verzekeraars: de werkgever neemt het pensioenfonds over als contractpartij. Een pensioencommissie zal worden opgezet om de belangen van de deelnemers en OR te waarborgen.

Het fonds heeft op dit moment nog een herverzekerde regeling bij Zwitserleven voor regelingen na 1 juli 2006 en bij Aegon voor inactieve deelnemers. Bij beide verzekeraars zijn de verplichtingen per koopsom afgekocht. Het huidige garantiecontract bij Zwitserleven garandeert een minimaal rendement van 3% per jaar voor de deelnemers, die door blijft lopen tot aan 65-jarige leeftijd. Door afloop van dit contract blijven de opgebouwde rechten premievrij achter.

Volgens het stappenplan, dat ten grondslag ligt van de liquidatie, heeft het bestuur in juni het besluit genomen tot liquidatie. Vervolgens is DNB geïnformeerd over het besluit. De verwachting is dat uiterlijk 31 december 2017 het fonds is geliquideerd.

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

SC Johnson is een OPF met eind Q1 2017 een belegd vermogen van € 115M waarvan 100% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een oud deelnemersbestand met in 2015 284 actieve bijdragers en 284 pensioengerechtigden. Het belegd vermogen van het fonds is volledig herverzekerd voor de actieve deelnemers vanaf 30 juni 2006 bij Zwitserleven en voor de gewezen en gepensioneerde deelnemers op 30 juni 2006 bij Aegon.

Bron: jaarverslag 2016

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer