Nieuwe voorzitter pensioenfonds Robeco: Margret Smits

13 juli 2023

Na de maximale zittingsduur van 12 jaar, waarvan de afgelopen 5 jaar als voorzitter, heeft Tom Steenkamp het voorzitterschap overgedragen aan Margret Smits. Het bestuur is blij dat binnen de eigen bestuursgeleding een goede kandidaat is gevonden.

Margret is sinds 2018 lid van het bestuur en voorzitter van de communicatie commissie. Veel dank is verschuldigd aan Tom Steenkamp, die zich al die jaren met grote betrokkenheid en deskundigheid heeft ingezet voor het pensioenfonds.

Robeco

Robeco is een OPF met eind Q1 2023 een belegd vermogen van € 828 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 793 actieve bijdragers en 333 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2023 een rendement van 1%.

Eind Q1 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 150.7% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 124.2% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Goldman Sachs AM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Achmea Pensioenservices.

Source: Robeco
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer