Pensioenfonds Notariaat maakt uitvoering vermogensbeheer en administratie bekend

Jan Hommen

23 maart 2017

Stichting Pensioenfonds Notariaat (SNP), het pensioenfonds dat is ontstaan door de fusie tussen Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat (SBMN) met een belegd vermogen van €1,2 mrd en Stichting Notarieel Pensioenfonds (SNPF) met een belegd vermogen van €1,6 mrd, maakt via haar vandaag gepubliceerde ABTN bekend aan welke partijen zij het vermogensbeheer en de administratieve taken heeft uitbesteed.

Administratie

De administratie wordt uitbesteed aan twee partijen; TKP Pensioen, die voorheen de pensioenadministratie uit heeft gevoerd van zowel SBMN als SNPF, en De Amersfoortse Algemene Verzekering Maatschappij, die al bekend was als herverzekeraar van SNPF.

Over TKP: “De bij het fonds ondergebrachte pensioenregelingen worden geadministreerd door TKP. Daartoe is een uitbestedingsovereenkomst inclusief een Service Level Agreement met TKP afgesloten.” Over De Amersfoortse: “Als onderdeel van het door het fonds overdragen van het arbeidsongeschiktheidsrisico aan De Amersfoortse is eind 2013 tevens de uitvoering van de lopende arbeidsongeschiktheidspensioenen aan deze herverzekeraar overgedragen. Een belangrijk argument voor de uitbesteding zijn de inspanningen van De Amersfoortse op het gebied van re-integratie van arbeidsongeschikten.”

Vermogensbeheer

Het vermogensbeheer van het fonds is uitbesteed aan verschillende vermogensbeheerders, te weten Pacific Investment Management Company (vastrentende waarden), AEGON Asset Management (vastrentende waarden, tactical interest rate overlay), BlackRock Investment Management (zakelijke waarden), Robeco Institutional Asset Management (private equity) en Aberdeen SVG Private Equity (private equity). Daarnaast wordt afhankelijk van de uitkomst van een selectieproces een rentemandaat uitgegeven voor vastrentende waarden, rente-overlay & valuta-overlay aan Syntrus Achmea Vermogensbeheer of Aegon. Aegon was voorheen al betrokken bij het vermogensbeheer van zowel SBMN en SNPF. Tot slot heeft het bestuur KAS Bank als custodian aangesteld.

Bron: https://www.pensioenfondsnotariaat.nl/downloads 

Nederland - Zoek Alerts
Ontvang onze alerts nieuwsbrief
Market preferences
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer