Oak Pensioen kiest BlackRock als fiduciair beheerder

7 februari 2024

Oak Pensioen heeft BlackRock aangesteld als fiduciair beheerder waarmee de bestaande relatie tussen de twee wordt geïntensiveerd. Naast advisering over de strategische asset allocatie en manager selectie en monitoring, zal BlackRock nu ook het beheer van de renteafdekking-portefeuille, het overall portfolio management, valuta afdekking en platform diensten voor haar rekening nemen van het pensioenfonds met €5 miljard onder beheer.

Rob van Dijk, uitvoerend bestuurder van Oak Pensioen: “Met het oog op de invoering van het nieuwe pensioenstelsel, bouwen we onze strategische relatie uit met BlackRock. Het resultaat van de uitbreiding is het verlagen van de operationele complexiteit en het realiseren van een beperkte kostenbesparing voor onze deelnemers. Oak Pensioen bedankt Cardano voor de samenwerking van de afgelopen jaren en kijkt zeer positief terug op de relatie.”

Vince Valckx, relatiemanager van BlackRock: “Wij zijn zeer verheugd dat Oak Pensioen opnieuw voor ons heeft gekozen. Wij kennen Oak Pensioen als een zeer vooruitstrevend en ambitieus pensioenfonds met een duidelijke groei ambitie, door open te staan voor aansluitingen van andere bedrijven en sectoren. Het is dan ook een grote eer dat Oak Pensioen met ons, als een van de eerste partijen, de oversteek naar de nieuwe Solidaire Premieregeling gaat maken.”

Oak Pensioen

Oak Pensioen is een BPFv met eind Q3 2023 een belegd vermogen van € 4.465 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 27.675 actieve bijdragers en 35.530 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2023 een rendement van -5%.

Eind Q3 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 121.0% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 121.7% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BlackRock en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP.

Source: Oak Pensioen
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer