OPF Avery Dennison kiest NN IP als fiduciair manager

21 juli 2017

Na een zorgvuldig selectieproces onder begeleiding van adviesbureau Strategeon, heeft OPF Avery Dennison (€348 mln) NN Investment Partners aangesteld als nieuwe fiduciair manager. Strategeon zal tevens de verdere implementatie verzorgen. NN IP zal het fonds ondersteunen met integraal balansbeheer, strategisch advies, managerselectie, monitoring ​en rapportages.​ Dit blijkt uit een persbericht van NN IP.

Huib van Gijn, voorzitter van Stichting Pensioenfonds Avery Dennison: “Met de keuze voor NN Investment Partners kunnen wij bouwen op een betrokken Nederlandse partner met een brede fiduciaire klantenbasis, waaronder ook pensioenfondsen van onze omvang. In de gesprekken met NN IP was er duidelijk oog voor onze wens om met de inkoopkracht van Altis op korte termijn besparingen te realiseren, hetgeen door het bestuur als zeer positief werd ervaren. Het beleggingsproces, het risicomanagement en de onafhankelijk opgezette managerselectie en -monitoring door Altis waren voor ons eveneens belangrijk​e aspecten.”

Maureen Schlejen, Hoofd Institutionele Relaties Nederland bij NN Investment Partners: “Na de recente sterke aanwas van nieuwe fiduciaire klanten met een gezamenlijk beheerd vermogen van EUR 7 miljard, zijn wij vereerd dat ook SPAD ons heeft aangesteld als fiduciair beheerder. Hiermee profiteert SPAD optimaal van de hoogwaardige kwaliteit van onze fiduciaire dienstverlening en de gedegen ervaring van het fiduciaire team. Wij zien uit naar een succesvolle strategische samenwerking.”

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

Avery Dennison is een OPF met eind Q1 2017 een belegd vermogen van €348 mln waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een oud deelnemersbestand met in 2016 386 actieve bijdragers en 599 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €696 per deelnemer en de totale beleggingskosten 53bps van het gemiddeld belegd vermogen. Eind Q1 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 110% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 116% bedroeg. Het fonds voerde voor de aanstelling zelf het fiduciair management uit en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Syntrus Achmea

Bron: https://www.nnip.com/NL_nl/corporate/Pers/Nieuws-Opinie/view/Pensioenfonds-Avery-Dennison-kiest-NN-Investment-Partners-als-fiduciair-vermogensbeheerder-1.htm

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer