OPF Coop in liquidatie; pensioenen naar BPF Levensmiddelenbedrijf

15 februari 2017

Na goedkeuring van De Nederlandsche Bank, heeft het bestuur van Coop Pensioenfonds besloten het fonds op te heffen. Vervolgens zijn de pensioenen van 7.000 deelnemers per 1 januari 2017 overgegaan naar BPF Levensmiddelenbedrijf (BPFL). De keuze voor BPFL was de enige mogelijkheid, gezien in de CAO van het Levensmiddelenbedrijf is bepaald is dat de pensioenregeling van medewerkers van Coop Supermarkten moet worden ondergebracht bij BPFL. Om alle deelnemers in de nieuwe situatie nog steeds te vertegenwoordigen, zal een bestuurslid van Coop Pensioenfonds toetreden tot het bestuur van BPFL.

Het bestuur heeft de beslissing tot opheffing van het fonds genomen om verschillende redenen: “Diverse ontwikkelingen zoals de lage rente en de gestegen levensverwachting zorgen ervoor dat pensioen steeds duurder wordt. Bovendien wordt het voor ons pensioenfonds steeds lastiger om te voldoen aan alle eisen die De Nederlandsche Bank stelt. De afgelopen maanden hebben we daarom een studie gedaan naar structurele maatregelen voor de toekomst. Daaruit blijkt dat de pensioenregeling op langere termijn niet meer uitvoerbaar is. Het bestuur van Coop Pensioenfonds heeft daarom besloten om het pensioenfonds op te heffen.”

Co-op is een OPF met eind Q3 2016 een belegd vermogen van € 256M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een oud deelnemersbestand met in 2015 1848 actieve bijdragers en 1897 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €289 per deelnemer en de totale beleggingskosten 22bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2016 een rendement van 3%. Eind Q3 2016 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 113% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 115% bedroeg. Het fonds was zelf verantwoordelijk voor het fiduciair management en de pensioenadministratie werd uitgevoerd door Syntrus Achmea. Het fiduciair management van BPFL wordt uitgevoerd door Kempen Capital Management en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Syntrus Achmea.

Klik hier voor de factsheet van Coop Pensioenfonds.

Klik hier voor de factsheet van BPFL.

Bronnen:

https://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Werknemers/Nieuws/Items/Pensioenen-Coop-over-naar-Bpf-Levensmiddelen.aspx

https://www.cooppensioenfonds.nl/Downloads/Vragen-over-overgang-Coop-naar-Bpf-Levensmiddelen.pdf

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer