OPF Henkel verkent alternatieven voor toekomst

Ballast Nedam, Henkel

14 juli 2017

Pensioenfonds Henkel Nederland B.V., dat sinds 2012 een gesloten fonds is, meldt in haar jaarverslag dat het in stand houden van het fonds op termijn niet houdbaar zal zijn. In samenwerking met sponsor en externe experts is het fonds zich aan het voorbereiden op liquidatie in de toekomst en de zoektocht naar een betrouwbaar en duurzaam alternatief voor de uitvoering van de gesloten pensioenregeling. 

Volgens het fonds zijn zulke maatregelen, gezien haar positie, noodzakelijk. Hoewel risico’s sterk zijn afgenomen door het huidige beleid, zijn herstelmogelijkheden beperkt. “De huidige financiële positie van het fonds brengt enerzijds de haalbaarheid van een liquidatie dichter bij, anderzijds zijn de verdere herstelmogelijkheden op eigen kracht zeer beperkt door het passief beleggingsbeleid”. Bovendien dreigen de kosten voor het fonds door toenemende druk van wet- en regelgeving sterk toe te nemen.

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

Henkel is een OPF met eind Q1 2017 een belegd vermogen van € 111M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een oud deelnemersbestand met in 2015 2 actieve bijdragers en 461 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €145 per deelnemer en de totale beleggingskosten 49bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2017 een rendement van -1%. Eind Q1 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 110% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 112% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BlackRock en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Bron: Jaarverslag Pensioenfonds Henkel B.V., Exelerating

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer