OPF Rockwool zet toekomstoverleg komende maanden voort

1 augustus 2019

Rockwool publiceert in haar nieuwsbrief van juli:

“De resultaten van het deelnemersonderzoek zijn in april door vakbonden, werkgever en pensioenfondsbestuur gezamenlijk besproken. Daarbij zijn nog geen gezamenlijke conclusies getrokken: vakbonden hadden daar meer tijd voor nodig. Met het tot stand komen van het pensioenakkoord is ook een nieuwe situatie ontstaan. Welke gevolgen het pensioenakkoord heeft voor de pensioenregeling van ROCKWOOL en de positie van het pensioenfonds is op dit moment nog niet volledig duidelijk. Het overleg wordt daarom in de komende maanden voortgezet. “

Fondsprofiel Rockwool:

Rockwool is een OPF met eind Q1 2019 een belegd vermogen van € 380 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 1,262 actieve bijdragers en 902 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2019 een rendement van 8.3%. Eind Q1 2019 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 99.1% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 112.8% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is NN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer