Orpa Bisschop benoemd in bestuur PNO Media

9 februari 2023

Per 1 februari 2023 wordt Orpa Bisschop als uitvoerend bestuurder bij pensioenfonds PNO Media verantwoordelijk voor financiën, risicomanagement, privacy en compliance. Zij heeft ruime ervaring in de pensioensector. De afgelopen 25 jaar vervulde Orpa Bisschop diverse management/directie rollen bij Blue Sky Group in zowel operationele als staffuncties. Als CFRO bij Blue Sky Group maakte zij onderdeel uit van de directie van de uitvoeringsorganisatie. Daarnaast is Orpa Bisschop actief in de sector in advies- en toezichthoudende rollen.

Media PNO

Media PNO is een BPFv met eind Q3 2022 een belegd vermogen van € 6.697 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 20.333 actieve bijdragers en 10.571 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2022 een rendement van -2%.

Eind Q3 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 116.9% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 126.5% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door non external.

Source: Media PNO
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer