Owase onderzoekt toekomst fonds

Dufas

27 maart 2018

Owase publiceert in een nieuwsbrief op haar website:

“In de afgelopen jaren hebben wij als pensioenfonds te maken gehad met veel nieuwe wetgeving en zwaardere eisen aan het bestuur. Daardoor is het besturen van een eigen pensioenfonds veel ingewikkelder geworden.

De Nederlandse Bank (toezichthouder op de pensioenfondsen in Nederland) stelt steeds meer deskundigheidseisen aan de bestuursleden van het pensioenfonds. Ook de tijd die je als bestuurslid aan het pensioenfonds moet besteden neemt toe. Dit zorgt er voor dat de kosten voor de uitvoering steeds verder toenemen. De afgelopen jaren is gebleken dat het steeds lastiger wordt om (voldoende) bestuursleden vanuit de OWASE-bedrijven te vinden die in het bestuur van het pensioenfonds willen en kunnen zitten. Vandaar dat het pensioenfondsbestuur een onderzoek is gestart om te bezien of én hoe wij als pensioenfonds ook in de toekomst aan alle eisen kunnen blijven voldoen. Daarbij worden alle mogelijke opties zorgvuldig bekeken.

De uitkomsten van dit onderzoek zullen aan de werkgevers en vakbonden worden voorgelegd. Zij zijn er voor verantwoordelijk dat de pensioenregeling op de beste manier wordt uitgevoerd.”

Fondsprofiel OWASE P:

OWASE P is een OPF met eind Q4 2017 een belegd vermogen van € 884 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 1339 actieve bijdragers en 1478 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €522 per deelnemer en de totale beleggingskosten zijn onbekend bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2017 een rendement van 3%.Eind Q4 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 117% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 121% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non-external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Dion Pension Services.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer