Stichting Pensioenfonds OWASE kiest voor Het nederlandse pensioenfonds

24 juli 2019

Het nederlandse pensioenfonds publiceert op haar website:

“Stichting Pensioenfonds OWASE brengt de pensioenregeling van de bij de werkgeversvereniging OWASE (WVO) aangesloten ondernemingen per 1 januari 2020 onder bij Het nederlandse pensioenfonds. Bij het ondernemingspensioenfonds OWASE zijn 26 bedrijven met 4.550 deelnemers aangesloten. De collectieve waardeoverdracht bedraagt € 900 miljoen.

De pensioenaanspraken van Stichting Pensioenfonds OWASE worden bij Het nederlandse pensioenfonds ondergebracht in een eigen kring. Deze kring krijgt een afzonderlijk Belanghebbendenorgaan met vertegenwoordigers van werkgever(s), medewerkers en gepensioneerden. In totaal gaat het om 4.550 deelnemers, waarvan 1.300 actieve deelnemers, 1.600 pensioengerechtigden en 1.650 gewezen deelnemers.

Fondsprofiel OWASE P:

OWASE P is een OPF met eind Q1 2019 een belegd vermogen van € 924 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 1,301 actieve bijdragers en 1,524 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2019 een rendement van 8.1%. Eind Q1 2019 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 117.7% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 120.1% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Non-external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Dion Pension Services

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer