Patrick van Duijnhoven commercieel directeur bovemij

29 maart 2023

Bovemij publiceert op zijn website:

Onlangs maakten we bekend dat we de samenstelling van de Raad van Bestuur aanpasten om de organisatie slagvaardiger en wendbaarder te maken. Het aflopen van de termijn van vier jaar van Chief Commercial Officer Mas van Steenis was daarvoor een natuurlijk moment.

Van Steenis had bij Bovemij een dubbelrol. Hij was binnen de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de portefeuille commercie, maar had daarnaast ook een directeursrol waarin hij leidinggaf aan het MT van Commercie. Met de nieuwe samenstelling van de Raad van Bestuur hebben we die beide rollen van elkaar gescheiden.

CEO Hans Coffeng neemt de portefeuille commercie van Mas over, wat betekent dat hij commercieel eindverantwoordelijk is. Patrick van Duijnhoven stuurt als commercieel directeur de commerciële organisatie aan; het MT van Commercie rapporteert dan ook aan Patrick. Daarnaast blijft Patrick verantwoordelijk voor de relaties met automotive bedrijven.

Patrick van Duijnhoven is sinds september 2020 bij Bovemij in dienst als Directeur Key Accounts. Daarvoor was hij ruim 22 jaar werkzaam bij ABN AMRO.

Source: Bovemij
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer