PDN gestegen naar 8e plek duurzame pensioenfondsen!

9 november 2022

DSM Nederland publiceert op haar website:

PDN is gestegen naar de 8e plaats op de ranglijst van meest duurzame Nederlandse pensioenfondsen. Een prestatie om trots op te zijn, vorig jaar stonden we nog op een goede 20e plek.

Ieder jaar onderzoekt en vergelijkt de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO), duurzaam en verantwoord beleggen bij de 49 grootste pensioenfondsen van Nederland. De lijst is een uitkomst van het onderzoek naar hoe pensioenfondsen duurzaamheid en verantwoord beleggen verankeren in hun bestuur, beleid en uitvoering.

Volgens het VBDO wordt de sterke stijging veroorzaakt door de ambitieuze duurzaamheidsagenda die eind 2020 is opgesteld en ingevoerd met als resultaat een doorontwikkeling van het beleid op alle onderdelen.

Oog voor duurzaamheid

Voor PDN is de stijging op de ranglijst een bevestiging van de flinke stappen die we de afgelopen jaren gemaakt hebben op het gebied van duurzaam beleggen. Dat oog voor duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van onze beleggingsfilosofie en het sluit naadloos aan bij de normen en waarden van DSM.

Om onze positieve invloed als fonds te vergroten, focussen we sinds 2021 op drie specifieke duurzaamheidsthema’s: een stabiel klimaat voor mensen wereldwijd, de verantwoorde productie van grondstoffen en circulariteit én een goede gezondheid en welzijn voor alle leeftijden.

Wat doen we nu?

We voeren ons aangescherpte duurzaamheidsbeleid verder in en blijven het aanscherpen op basis van nieuwe ontwikkelingen en inzichten.

Duurzaam beleggen.png (94 KB)We vinden het zeer waardevol om het draagvlak voor duurzaam en verantwoord beleggen onder onze deelnemers te vergroten. Daarom gaan we nog meer communiceren over onze activiteiten en resultaten. We doen dat omdat we ons bewust zijn van onze maatschappelijke rol, maar ook omdat we een goed pensioen willen waarmaken voor onze deelnemers in een wereld die goed leefbaar is voor iedereen.

DSM Nederland

DSM Nederland is een OPF met eind Q2 2022 een belegd vermogen van € 7.213 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 5.670 actieve bijdragers en 12.913 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2022 een rendement van -8%.

Eind Q2 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 117.5% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 121.1% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is DSM Pension Services en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door DSM Pension Services.

Source: DSM Nederland
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer