PDN: Wisseling in de samenstelling van de Raad van Toezicht

13 januari 2022

Op 1 januari 2022 heeft een wisseling plaatsgevonden in de samenstelling van de Raad van Toezicht (RvT) van PDN. Jac Kragt heeft de RvT verlaten vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn. Rajesh Grobbe (37 jaar) is, op bindende voordracht van het Verantwoordingsorgaan, benoemd als zijn opvolger.

Rajesh heeft een brede ervaring in de pensioensector en zal binnen de RvT zich vooral richten op de financiële- en risicobeheer-onderwerpen in het fonds. Samen met Margreet Teunissen (voorzitter) en Mila Hoekstra is daarmee wederom een complementair en divers samengesteld RvT-team beschikbaar om de ontwikkelingen in PDN te beoordelen en te klankborden met het bestuur en het Verantwoordingsorgaan.

Het bestuur dankt Jac voor zijn jarenlange inzet voor het pensioenfonds en wenst Rajesh veel succes in zijn nieuwe rol.

DSM Nederland

DSM Nederland is een OPF met eind Q3 2021 een belegd vermogen van € 8.005 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 6.132 actieve bijdragers en 12.982 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2021 een rendement van 0%.

Eind Q3 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 105.2% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 118.9% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is DSM Pension Services en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door DSM Pension Services.

Source: PDN
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer