Pensioenfonds Ahold | Frank Rijksen nieuwe sleutelfunctiehouder

22 februari 2023

Pensioenfonds Ahold publiceert op zijn website:

Frank Rijksen is begin februari benoemd tot onze nieuwe sleutelfunctiehouder interne audit.

In deze rol beoordeelt hij onder andere of onze processen en interne controlemaatregelen voor een integere en beheerste bedrijfsvoering adequaat en doeltreffend zijn.

Dat is belangrijk voor onze diverse beleidsterreinen zoals beleggingen, risicomanagement maar ook bijvoorbeeld voor uitbestedingen. Frank zal daarvoor periodiek met onze collega’s een audit uitvoeren. Bovendien neemt hij plaats in onze auditcommissie. De mogelijke verbeter ideeën die daar uit voortkomen bespreekt hij dan met ons bestuur.

Frank is sinds 2016 werkzaam in de pensioenwereld. Daarvoor heeft hij speciaal de studie Certified Pensioen Executive aan de Erasmus Universiteit voltooid om vervolgens als bestuursvoorzitter van Metro Pensioenfonds aan de slag te gaan (het pensioenfonds van de Makro). Ook is hij lid van de raad van toezicht van Pensioenfonds Xerox én is hij partner bij VCHolland die visitaties bij verschillende pensioenfondsen uitvoert.

Daarbij is hij geen onbekende van Ahold Delhaize. Van 1999 tot 2001 werkte hij als CFO voor Etos en daaropvolgend tot 2006 als CFO voor Ahold Centraal Europa. ‘Heel leuk om weer terug te komen bij Ahold Delhaize en mijn bijdrage te mogen leveren ten behoeve van de deelnemers van Ahold Delhaize Pensioen’, aldus Frank.

Ahold Delhaize: “Wij heten Frank van harte welkom bij ons pensioenfonds!

AHOLD

AHOLD is een OPF met eind Q3 2022 een belegd vermogen van € 5.011 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 37.796 actieve bijdragers en 12.817 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2022 een rendement van -4%.

Eind Q3 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 123.1% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 120.8% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Achmea IM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Achmea Pensioenservices.

Source: Ahold Delhaize
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer