Pensioenfonds Aon | Impact oorlog in Oekraïne

31 maart 2022

Pensioenfonds Aon publiceert op haar website:

De oorlog in Oekraïne heeft een enorme impact op het dagelijks leven van de burgers in het betrokken gebied. Het blijft hoogst onzeker hoe de oorlog zich zal ontwikkelen. Als gevolg van de situatie heeft onder meer de Europese Unie sancties opgelegd aan Rusland. Deze sanctiemaatregelen en de onzekerheid over hoe de oorlog zich zal ontwikkelen hebben invloed op de financiële markten.

Heeft het pensioenfonds beleggingen in de Oekraïne en Rusland?

De portefeuillemanagers hebben in aanloop naar de escalatie al voor een groot deel Russische aandelen in onze beleggingsportefeuille verkocht. Het pensioenfonds heeft momenteel alleen nog aandelen van drie Russische ondernemingen in haar aandelenportefeuille: Yandex, Sberbank en TCS. Van deze ondernemingen valt momenteel alleen de Sberbank onder sanctiemaatregelen, waardoor er in deze positie niet meer gehandeld mag worden. Daarnaast verbiedt Rusland buitenlandse investeerders om hun aandelen in Russische bedrijven te verkopen en is de beurs in Moskou (grotendeels) gesloten. Het is dus nu niet mogelijk om de Russische Yandex en TCS aandelen te verkopen. In de Oekraïne heeft het pensioenfonds geen aandelenposities.

Binnen de vastrentende portefeuille heeft het pensioenfonds beleggingen in Oekraïense staatsobligaties. Russische staatsobligaties zitten niet in portefeuille, omdat die al enkele jaren uitgesloten zijn vanwege het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid van het pensioenfonds. Verder is belegd in enkele Russische bedrijfsobligaties. Van deze posities valt momenteel de Russische VEB bank onder de sancties en mag er niet in worden gehandeld.

Het fonds heeft de relevante posities in het kader van de EU-sanctiewetgeving direct gemeld bij DNB.

Wat is het directe financiële gevolg voor het pensioenfonds?

Eind januari 2022 was de totale waarde van alle aandelen- en obligatiebeleggingen in de Oekraïne en Rusland ongeveer € 3 miljoen euro. Dat was ongeveer 0,3% van het totaal belegd vermogen van het pensioenfonds. Dit kan gezien worden als het maximale verlies van het aanhouden van beleggingen in Oekraïne en Rusland. Inmiddels zijn de Russische aandelen uit voorzorg door onze vermogensbeheerder tot nul euro afgeboekt. Zodra de mogelijkheid er is, zal de vermogensbeheerder bepalen, wanneer de Russische posities het best kunnen worden verkocht.

Wat is de invloed van alle gebeurtenissen op de beleggingen van het pensioenfonds?

Door de Russische inval in de Oekraïne zijn de financiële markten wereldwijd geraakt. Inmiddels is de waarde van de beleggingen van het fonds eind februari 2022 ca. 6,5% gedaald ten opzichte van eind december 2021.
Hoewel de actuele dekkingsgraad eind februari 2022 131,1% bedroeg en met 4,5%-punt was gedaald ten opzichte van eind december 2021, is de werkelijke marktimpact kleiner, omdat ongeveer 3%-punt van de daling betrekking heeft op de toegekende indexatie voor gewezen deelnemers en gepensioneerden. Vooralsnog blijft het effect op de dekkingsgraad dus beperkt tot een daling van ongeveer 1,5%. Dat komt doordat de rente sterk is opgelopen, waardoor de voorziening pensioenverplichtingen is gedaald.

Tot slot

De onzekerheden waarmee de financiële markten te kampen hebben, zullen naar verwachting voorlopig aanhouden. Het bestuur monitort de ontwikkelingen op de financiële markten nauwgezet samen met de vermogensbeheerder Aegon Asset Management.

Aon Groep Nederland

Aon Groep Nederland is een OPF met eind Q4 2021 een belegd vermogen van € 922 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 612 actieve bijdragers en 1.104 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2021 een rendement van 2%.

Eind Q4 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 129.4% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 114.5% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is AEGON AM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door RiskCo.

Source: Pensioenfonds Aon
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer