Pensioenfonds Cate Koninklijke onderzoekt mogelijkheden voor de toekomst

16 november 2016

Het bestuur van het Pensioenfonds doet onderzoek naar de toekomst van het fonds, zo blijkt uit de nieuwsbrief van oktober 2016. Centraal staat hierbij de vraag of het in het belang van de deelnemers is dat het fonds haar zelfstandigheid behoudt: “In dit onderzoek stellen we onszelf kritische vragen. Bijvoorbeeld hoe we onze eigen organisatie kunnen verbeteren. Of wat de risico’s zijn van een krimpend pensioenfonds. Tegelijkertijd onderzoeken we de alternatieven. Daarbij kijken we opnieuw of we aansluiting kunnen vinden bij een bedrijfstakpensioenfonds of dat een algemeen pensioenfonds een goed alternatief biedt voor alle belanghebbenden”, aldus het fonds.

Het fonds betrekt naast de deelnemers, ook de werkgever in het onderzoek. Daarom ontwikkelt het bestuur samen met de werkgever een visie op de toekomst. Het fonds heeft geen haast met het vinden van een alternatief: “Zolang we geen goed alternatief hebben gevonden voor de uitvoering van de pensioenregeling en de overdracht van de opgebouwde en ingegane pensioenen, blijft het pensioenfonds in elk geval bestaan.”

Cate Koninklijke is een OPF met eind Q2 2016 een belegd vermogen van € 415M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een oud deelnemersbestand met in 2015 833 actieve bijdragers en 1341 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €335 per deelnemer en de totale beleggingskosten 38bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2016 een rendement van 3%. Eind Q2 2016 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 95% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 118% bedroeg. Het fonds is zelf verantwoordelijk voor het fiduciair managent en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door ACS HR Solutions.

Bron: http://www.pensioenfondstencate.nl/downloads.html

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer