Pensioenfonds Deutsche Bank onderzoekt oplossingen voor de toekomst

Deutsche Bank

27 september 2017

Stichting pensioenfonds Deutsche Bank onderzoekt mogelijke  maatregelen voor de middellange termijn. Het fonds voorziet dat toekomstige wijzigingen van het pensioenstelsel zal leiden tot hogere kosten, terwijl haar deelnemersbestand krimpt. Dat bericht het pensioenfonds middels haar nieuwsbrief van september.

Hogere regeldruk
In de nieuwsbrief meldt het bestuur dat zij rond 2020 een wijziging verwacht van het huidige pensioenstelsel. Dit zal tot een zwaardere regeldruk leiden, wat hogere basiskosten met zich mee zal nemen. Het fonds is echter aan het krimpen. Het bestuur verwacht dan ook dat, op de middellange termijn, de hogere kosten over minder deelnemers kan worden verdeeld.

Op dit moment is er nog geen reden voor drastische maatregelen. De financiële situatie van het fonds is, met een beleidsdekkingsgraad van 117%, nog goed. Ook de bezetting van het Verantwoordingsorgaan en het bestuur zou naar tevredenheid zijn. Het bestuur wil echter wel de komende maanden in gesprek met de deelnemers en samen nadenken over een duurzame oplossing. Het fonds streeft ernaar eind 2017 een afrondend document omtrent de toekomstoverwegingen te publiceren.

Aansluiting APF
Dit is niet de eerste keer dat het fonds het strategische toekomstbeleid onder de loep neemt: in maart van dit jaar onderzocht het bestuur een eventuele aansluiting bij een APF. Zij leek toen nog sceptisch. ““…in praktijk is er vertraging bij de start van de APF als gevolg van een klein aantal aanbieders en tot op heden weinig nieuwe toetreders. (…) Omdat geen van de APF’s een trackrecord heeft en onduidelijk is welke wel of niet overleefd, leidt dit tot onduidelijkheid. Daarbij is er onzekerheid rond het nieuwe pensioenstelsel (verkiezingen etc.), Waarbij in 2020 waarschijnlijk de veranderingen plaatsvinden.”

Het bestuur concludeerde toentertijd dat er nog geen harde beslissingen moet worden gemaakt voor een eventuele overdracht. In 2019 zal dat veranderen. Dan verlopen de contracten voor het vermogens- en pensioenbeheer.

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

Deutsche Bank Nederland is een OPF met eind Q2 2017 een belegd vermogen van € 389M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 792 actieve bijdragers en 359 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €661 per deelnemer en de totale beleggingskosten 42bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2017 een rendement van -1%. Eind Q2 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 117% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 114% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Deutsche Bank en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Syntrus Achmea.

Bron: nieuwsbrief pensioenfonds

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer