Pensioenfonds Equens onderzoekt aansluiting bij APF of fusie met ander fonds

Equens

25 juli 2017

Pensioenfonds Equens is op zoek naar alternatieve uitvoeringsvormen. Dat bevestigt het bestuur in het jaarverslag van 2016. Het bestuur geeft aan dat door toename van de bestuurlijke druk, nieuwe wetgeving en meer regelgeving en toezicht van DNB, de noodzaak is ontstaan om zich te bezinnen op de toekomst: “Het zal moeilijk zijn om op termijn als zelfstandig pensioenfonds te kunnen blijven bestaan”. Naast de toename van de bestuurlijke druk spelen ook factoren mee zoals het aantal deelnemers, de omvang van het vermogen en de hoogte van de kosten die het fonds moet blijven maken.

In eerste instantie probeerde het fonds tot een oplossing te komen met de pensioenfondsen van Van Lanschot en Kasbank, door tezamen een APF voor het financiële sector op te zetten. Dit initiatief is niet van de grond gekomen. Het bestuur geeft aan inmiddels andere alternatieven te verkennen zoals aansluiting bij een commercieel APF of een fusie met een ander fonds.

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

Equens is een OPF met eind Q1 2017 een belegd vermogen van € 652M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 640 actieve bijdragers en 667 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €385 per deelnemer en de totale beleggingskosten 49bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2017 een rendement van -1%. Eind Q1 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 112% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 113% bedroeg. De fiduciair managers van het fonds zijn First Investments en Schroders en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Blue Sky Group.

Bron: Jaarverslag 2016, Exelerating BV

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer