Stichting Pensioenfonds Equens kiest voor Centraal Beheer APF

6 september 2019

Centraal Beheer APF publiceert op haar website:

“Stichting Pensioenfonds Equens wil zijn pensioenverplichtingen en vermogen per 1 januari 2020 overdragen aan Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds (APF). Het gaat om de opgebouwde aanspraken van circa 2.900 deelnemers, een vermogen van rond de 700 miljoen euro en een pensioenregeling met een premievolume van ongeveer 8,5 miljoen euro.

Stichting Pensioenfonds Equens voert de pensioenregelingen van betaaldienstverleners equensWorldline en Paysquare in Nederland uit. Margreet Verhoef, voorzitter Stichting Pensioenfonds Equens: “De zelfstandigheid van ons fonds stond al enige tijd onder druk door toenemende regelgeving, oplopende kosten en het aantal actieve deelnemers. Centraal Beheer APF bleek een geschikt en bovenal toekomstbestendig fonds met een bestuur dat er alles aan doet om de belangen van onze deelnemers te waarborgen.” HR-directeur Jos van der Steen van equensWorldline en Paysquare vult aan: “Na een intensief en zorgvuldig proces, waarbij tal van opties zijn onderzocht, is het onderbrengen bij Centraal Beheer APF het meest gunstig voor de deelnemers aan het pensioenfonds.”

Fondsprofiel Equens:

Equens is een OPF met eind Q1 2019 een belegd vermogen van € 703 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 622 actieve bijdragers en 728 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2019 een rendement van 9.2%. Eind Q1 2019 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 111.7% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 111.2% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Non-external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Blue Sky Group

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer