Pensioenfonds Hoogovens: André van Vliet nieuw bestuurslid

5 april 2018

Pensioenfonds Hoogovens publiceert op haar website:

“Per 3 april 2018 is André van Vliet lid van het bestuur van Pensioenfonds Hoogovens. Hiermee is één van de vacatures binnen de geleding pensioengerechtigden vervuld. De heer van Vliet heeft binnen het bestuur institutioneel vermogensbeheer als specifiek profiel en treedt toe tot de Balans- en beleggingscommissie.”

Fondsprofiel Hoogovens:

Hoogovens is een OPF met eind Q4 2017 een belegd vermogen van € 8594 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 9206 actieve bijdragers en 15011 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €165 per deelnemer en de totale beleggingskosten 34bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2017 een rendement van 2%.Eind Q4 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 113% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 122% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non-external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door non-external.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer