Pensioenfonds ING besteedt vermogensbeheer matchingportefeuille uit aan BlackRock en AXA

19 oktober 2016

Zo stelt het pensioenfonds op haar website. ING: “Na een uitvoerige selectieprocedure heeft Pensioenfonds ING overeenkomsten gesloten met BlackRock en AXA voor de uitbesteding van een deel van zijn vermogensbeheer. De uitbesteding zorgt voor een verdere verbetering en uitbreiding van kennis, expertise en continuïteit.” Het gaat hierbij om de matching portefeuille met een belegd vermogen van 20 miljard euro.

Tot kort geleden had het fonds alleen het beheer van de returnportefeuille uitbesteed aan Cardano en Florint Capital. ING: “De returnportefeuille, vooral gericht op het creëren van voldoende rendement voor toeslagverlening, was al uitbesteed. De rapportage over de beleggingen en het beheer van het valutarisico is uitbesteed aan strategisch partner Cardano. Voor de uitvoering van de treasury-portefeuille continueert het Fonds de samenwerking met Florint Capital.”

Het fonds blijft zelf het fiduciair management uitvoeren. ING: “De vermogensbeheerders volgen voor het beleggen van het vermogen het beleggingsbeleid van Pensioenfonds ING. Het Fonds en de vermogensbeheerders onderhouden daartoe nauw onderling contact. Het Fonds houdt de regie.”

ING is een OPF met eind Q2 2016 een belegd vermogen van € 28599M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2015 19621 actieve bijdragers en 19047 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €259 per deelnemer en de totale beleggingskosten 36bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2016 een rendement van 6%. Eind Q2 2016 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 137% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 112% bedroeg. Het fonds is zelf verantwoordelijk voor het fiduciair management en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Bron:

https://www.pensioenfondsing.nl/nieuws/2016/oktober/pensioenfonds-ing-besteedt-groot-deel-vermogensbeheer-uit/

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer