Pensioenfonds PDN neemt aandelen DSM Pension Services over van dsm-firmenich

13 juli 2023

Stichting Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) neemt de pensioenuitvoeringsorganisatie DSM Pension Services B.V. (DPS) over. dsm-firmenich en PDN hebben hierover overeenstemming bereikt. dsm-firmenich draagt alle aandelen in de uitvoeringsorganisatie over aan PDN. Het beheer en de uitvoering van het pensioenbeleid worden daarmee samengebracht binnen PDN.

De partijen tekenden gisteren een overeenkomst voor de overdracht van de aandelen. Het bestuur van PDN heeft hiervoor gekozen, omdat het onderbrengen van DPS binnen het eigen pensioenfonds een slagvaardige organisatie oplevert en de beste kansen biedt voor verdere versterking van de hoogwaardige dienstverlening. De transactie is de uitkomst van een heroriëntatie door dsm-firmenich, waarbij besloten is om DSM Pension Services over te dragen.

Voor PDN staat een robuust en toekomstbestendig pensioen voor alle deelnemers voorop. Het fonds is tevreden over de kwalitatief hoogwaardige dienstverlening door DPS. Deelnemers zijn er bij gebaat dat het pensioenbeheer en de uitvoering onder één dak blijven, ook om goed voorbereid te zijn op de veranderingen onder de nieuwe pensioenwet (Wtp). “Het stelt ons in staat om als fonds zelfstandig, in nauwe samenwerking met de uitvoerder en overige klanten, de strategie voor de toekomst te bepalen”, zegt voorzitter Arend de Jong. Daarnaast zijn er kostentechnische voordelen op langere termijn.

Voor de deelnemers van het pensioenfonds verandert er niets aan de dienstverlening. Tegelijkertijd met de overname heeft PDN een dienstverleningsovereenkomst met DPS voor ten minste de komende vijf jaar getekend. Daarmee is niet alleen de continuïteit van de dienstverlening zeker gesteld, ook blijft hiermee de service minimaal op hetzelfde niveau als onze deelnemers gewend zijn. Ook het pensioen- en beleggingsbeleid blijft op dezelfde manier gewaarborgd.

PDN heeft in totaal 27.000 deelnemers en naast dsm-firmenich zijn nog 15 ondernemingen aangesloten bij het fonds.

DSM Nederland

DSM Nederland is een OPF met eind Q1 2023 een belegd vermogen van € 7.163 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 5.670 actieve bijdragers en 12.913 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2023 een rendement van 2%.

Eind Q1 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 129.1% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 121.4% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is DSM Pension Services en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door DSM Pension Services.

Source: DSM Nederland
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer