Pensioenfonds Robeco brengt pensioenadministratie onder bij Appel

7 december 2023

Vanaf 1 januari 2025 is Appel Pensioenuitvoering de nieuwe administrateur van Pensioenfonds Robeco. Met het oog op de naderende transitie naar het nieuwe pensioenstelsel en de wens om kosten te kunnen blijven beheersen, was het bestuur eind 2022 al begonnen met een marktverkenning onder pensioenfondsadministrateurs.

Appel kwam na een uitgebreid RFI en RFP- traject als best passend naar voren. Directeur Rein Godding geeft aan dat het pensioenfonds kiest voor een administrateur die zich bevindt in een niche van de markt, een gedegen en kwalitatief hoogwaardig IT-systeem heeft, een marktconform prijsmodel heeft en een strategie hanteert die goed past bij een pensioenfonds van onze omvang.

Achmea Pensioen Services is al sinds 2002 onze administrateur. De langdurige relatie is goed en we zijn tevreden over de dienstverlening. Met het oog op de toekomst en focus op kosten, heeft het bestuur toch gemeend deze switch te moeten maken, in het belang van de deelnemers.

Het voornemen is verder dat het pensioenfonds per 1 januari 2026 een flexibele regeling gaat uitvoeren en bestaande aanspraken gaat invaren. De sociale partners leggen thans de laatste hand aan het transitieplan.

Robeco

Robeco is een OPF met eind Q2 2023 een belegd vermogen van € 848 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 793 actieve bijdragers en 333 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2023 een rendement van 2%.

Eind Q2 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 151.2% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 124.2% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Goldman Sachs AM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Achmea Pensioenservices.

Source: Pensioenfonds Robeco
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer