Pensioenfonds Robeco: Tom Steenkamp voorzitter pensioenfonds Robeco

6 augustus 2018

Pensioenfonds Robeco publiceert op haar website:

“Tom Steenkamp is de nieuwe voorzitter van pensioenfonds Robeco. Hij volgt Harry Horlings op die uit dienst is getreden bij de werkgever. Tom was reeds plaatsvervangend voorzitter. DNB heeft ingestemd met zijn benoeming.

Als voorzitter van de Raad van Toezicht volgt Peter Priester Fieke van der Lecq op, die volgens het rooster van aftreden haar laatste zittingstermijn heeft afgerond. Als voorzitter van het Verantwoordingsorgaan volgt Renier Brenninkmeijer Paul van Homelen op, die niet herverkiesbaar was.”

Fondsprofiel Robeco:

Robeco is een OPF met eind Q1 2018 een belegd vermogen van € 696 Mil waarvan 0% herverzekerd en 8% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2017 765 actieve bijdragers en 250 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2017 €729 per deelnemer en de totale beleggingskosten 64bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2018 een rendement van -1%.Eind Q1 2018 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 136% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 122% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Robeco en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Achmea Pensioenservices.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer