Pensioenfonds Rockwool doet toekomstonderzoek

9 januari 2019

Rockwool publiceert in haar nieuwsbrief:

“Het bestuur heeft in het toekomstonderzoek een verkenning gedaan naar de beste uitvoerder van de pensioenregeling. Zoals in de vorige nieuwsbrief al genoemd waren daarvoor twee redenen: het bestuur dient zich periodiek de vraag te stellen of het pensioenfonds de beste uitvoerder is en daarnaast was de vraag van toezichthouder De Nederlandsche Bank om een toekomstvisie te ontwikkelen. Aan deze redenen is nog een derde toegevoegd: sociale partners hebben namelijk aangegeven dat zij voornemens zijn de pensioenregeling voor de toekomstige opbouw in de loop van 2019 bij een andere pensioenuitvoerder onder te brengen.

In het toekomstonderzoek worden door het bestuur van het pensioenfonds twee varianten bekeken. In beide varianten wordt de uitvoeringsovereenkomst met het pensioenfonds door ROCKWOOL opgezegd. In de eerste onderzochte variant blijven de al opgebouwde pensioenaanspraken van gepensioneerden en (gewezen) deelnemers achter bij het pensioenfonds. Bij de tweede variant worden de opgebouwde pensioenaanspraken ondergebracht bij de nieuwe pensioenuitvoerder van de werkgever. In de bijbehorende verkenning heeft het bestuur gekeken naar voortzetting van het pensioenfonds, het aansluiten bij een ander pensioenfonds, het onderbrengen van de opgebouwde pensioenaanspraken bij een verzekeraar, het onderbrengen bij een Algemeen Pensioenfonds (APF) en een Europese variant, ook wel België route genoemd.

Afgesproken is dat daarvoor in het eerste kwartaal van 2019 een enquête wordt gehouden. Dit gebeurt in combinatie met informatiesessies. Met de uitkomsten van deze enquête is het beter mogelijk een afgewogen en zorgvuldig besluit te nemen over de opgebouwde en nog op te bouwen pensioenen.

Fondsprofiel Rockwool:

Rockwool is een OPF met eind Q3 2018 een belegd vermogen van € 358 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2017 1,187 actieve bijdragers en 858 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2018 een rendement van 0.2%. Eind Q3 2018 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 100.9% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 115.1% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is NN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer