Pensioenfonds Rockwool: nog geen keuze met betrekking tot toekomst pensioenregeling

Staples

17 mei 2019

Rockwool publiceert op haar website:

“Tijdens het gezamenlijk overleg van ROCKWOOL, vakbonden en pensioenfondsbestuur op 16 april zijn de resultaten van het deelnemersonderzoek besproken. Er is nog geen gezamenlijk standpunt bepaald en dus ook nog geen keuze gemaakt met betrekking tot de toekomst van de pensioenregeling van ROCKWOOL en de uitvoerder daarvan.”

Fondsprofiel Rockwool:

Rockwool is een OPF met eind Q4 2018 een belegd vermogen van € 350 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2017 1,187 actieve bijdragers en 858 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2018 een rendement van -1.9%. Eind Q4 2018 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 100% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 113.1% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is NN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer