Pensioenfonds TDV stelt BlackRock aan als fiduciair manager

15 september 2023

BlackRock is na een intensief selectietraject aangesteld als fiduciair manager van Stichting Pensioenfonds TDV.

In deze rol gaat BlackRock Pensioenfonds TDV, met een vermogen van ongeveer 600 miljoen euro, adviseren over hoe de beleggingsportefeuille het beste kan worden ingericht. Hierbij wordt rekening gehouden met de toekomstige pensioenuitkeringen en actuele marktomstandigheden. Naast de strategische advisering, zal BlackRock ook managers selecteren en monitoren en het balans- en risicomanagement, inclusief het beheer van de rente- en valuta afdekking, verzorgen.

Theo Hillen, Directeur Stichting Pensioenfonds TDV: “Het bestuur heeft na een zorgvuldig selectietraject besloten om BlackRock aan te stellen als fiduciair manager voor ons pensioenfonds. Een groot gedeelte van het beleggingsbeleid werd nog door pensioenfonds TDV zelf uitgevoerd. Ons pensioenfonds heeft een pensioenbureau met een beperkte bezetting. Door de aanstelling van BlackRock wordt de uitvoering van het beleggingsproces beter geborgd en worden de risico’s van de uitvoering verminderd. Daarnaast zal de deskundige hulp van BlackRock, met het oog op de vele veranderingen in de nabije toekomst, ons goed van pas gaan komen.”

Gerben Schreurs, Director Institutional Client Business, BlackRock Nederland: “Deze opdracht onderschrijft wederom onze kwaliteiten op fiduciair managementgebied. Pensioenfonds TDV laat zien vertrouwen te hebben in onze expertise en ervaring die nodig zijn voor de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Deze opdracht sluit aan bij onze stevige groeiambities op fiduciair managementgebied in de Nederlandse pensioenmarkt.”

TDV

TDV is een OPF met eind Q1 2023 een belegd vermogen van € 586 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 949 actieve bijdragers en 2.365 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2023 een rendement van 2%.

Eind Q1 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 140.8% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 122.4% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door non external.

Source: Blackrock
Nederland - Zoek Alerts
Ontvang onze alerts nieuwsbrief
Market preferences
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer