Pensioenfonds Will Niemeijer: De toekomst van ons fonds

12 juli 2021

Pensioenfonds Will Niemeijer publiceert: “Eind 2020 is Pensioenfonds Niemeijer een onderzoek gestart naar de toekomst van het fonds. Dat onderzoek deden we omdat het bestuur het belangrijk vindt om te kijken naar de toekomstbestendigheid van het fonds. Zoals jullie weten is sinds kort ook is het besluit van om de tabaksfabriek in Groningen te sluiten definitief. Dat maakt de resultaten van het onderzoek extra belangrijk.

Sluiting fabriek

Bij de start van het onderzoek hielden we rekening met twee scenario’s. De fabriek blijft open of hij moet sluiten. Nu is duidelijk dat de fabriek inderdaad gaat sluiten. Dat betekent niet dat wij als pensioenfonds ook ophouden te bestaan. Het pensioenfonds is een stichting en staat los van uw werkgever. Uw pensioen is dus ook veilig bij ons fonds als de fabriek sluit. Krijgt u een nieuwe baan en gaat u daar pensioen opbouwen? Dan is het ook mogelijk om uw pensioen mee te nemen.

Resultaten onderzoek

In het onderzoek is als eerste gekeken of ons fonds (voorlopig) zelfstandig kan blijven voortbestaan. Daarnaast onderzochten we verschillende andere uitvoeringsvormen. Zoals het aansluiten bij een groter pensioenfonds of een verzekeraar.

Op dit moment zijn de drie beste opties:

  • (Voorlopig) zelfstandig voortbestaan
  • Aansluiten bij een Algemeen Pensioenfonds (APF)
  • Aansluiten bij een verzekeraar

Stand van zaken

Voorlopig blijft ons fonds zelfstandig voortbestaan. Zeker zolang er nog medewerkers bij de fabriek zijn. We zijn hierover doorlopend in overleg met de directie van Niemeyer. Zo houden we de situatie in de gaten en weten we hoe en wanneer deze verandert.

Zodra de fabriek echt sluit neemt het fonds een definitief besluit over de toekomst van het fonds. Het is een zorgvuldig proces waarbij we de belangen van alle deelnemers van ons fonds centraal staan. We houden bijvoorbeeld rekening met de bijstortverplichting van de werkgever. Maar ook de zekerheid van een stabiel pensioen met de mogelijkheid tot indexering is erg belangrijk. En natuurlijk moeten er ook voldoende mensen zijn die in het bestuur van ons fonds (blijven) zitten.

Hoe gaat het verder?

Voor uw pensioenopbouw en voor de uitbetaling van uw pensioen, verandert er voorlopig niets. Wel gaan we onze regeling voorbereiden op de toekomst. Zo willen we het aantal verschillen en uitzonderingen in onze pensioenregeling beperken. Dat maakt de regeling goedkoper om te administreren. Ook maakt dit het mogelijk om straks de pensioenen over te dragen aan een ander pensioenfonds of een verzekeraar.

We vinden het belangrijk om u goed om de hoogte te houden over dit proces en de toekomst van ons fonds. In het najaar van 2021 ontvangt u meer informatie over de veranderingen in onze regeling. Verder informeren we u zodra er meer nieuws is over de toekomst van ons fonds.”

Will Niemeijer

Will Niemeijer is een OPF met eind Q1 2021 een belegd vermogen van € 280 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 155 actieve bijdragers en 698 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2021 een rendement van -2%.

Eind Q1 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 115.4% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 112.7% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is NN IP en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Source: Pensioenfonds Will Niemeijer
Nederland - Zoek Alerts
Ontvang onze alerts nieuwsbrief
Market preferences
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer