Pensioenfonds Will Niemeijer | Naar één pensioenregeling: toezichthouders DNB en AFM kijken mee

4 maart 2022

Stichting Will Niemeijer Pensioenfonds publiceert op haar website:

Het bestuur van ons fonds werkt hard aan de harmonisatie van alle pensioenregelingen. Vanaf 1 januari 2023 wil SNP nog maar één regeling hebben. Met één pensioenleeftijd: 67 jaar. Dat is nodig, omdat het anders bijna onmogelijk wordt om naar een andere pensioenuitvoerder te gaan.

Zo’n harmonisatie van verschillende pensioenregelingen is behoorlijk ingewikkeld. De overgang naar één pensioenregeling moet natuurlijk op een eerlijke manier gebeuren. U mag daarbij geen pensioen verliezen.

De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bekijken als toezichthouder of de harmonisatie van onze pensioenregeling goed verloopt. DNB kijkt daarbij vooral of rekening is gehouden met de (financiële) belangen van alle partijen, terwijl de AFM meer de communicatie rondom de harmonisatie in de gaten houdt. Als alles goed is verlopen, keurt DNB de harmonisatie uiteindelijk goed. Zonder goedkeuring van DNB kan de harmonisatie níet doorgaan. We verwachten DNB nog vóór de zomer om goedkeuring te kunnen vragen.

Ook daarna blijven toezichthouders belangrijke rol spelen

Mogelijk besluit het bestuur in de toekomst ons fonds op te heffen. Dat opheffen van een pensioenfonds noemen we een liquidatie.

Als het bestuur besluit ons fonds op te heffen, gaan alle pensioenen naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Ook bij zo’n collectieve waardeoverdracht (CWO) spelen DNB en de AFM weer een belangrijke rol. DNB voor de financiële kant van het verhaal, en de AFM voor de communicatie. Pas als beide toezichthouders vinden dat we het goed doen, kan de CWO doorgaan.

Zo zorgen DNB en de AFM ervoor dat de harmonisatie – en een eventuele CWO – volgens de regels verlopen. Voor ons allemaal een geruststellende gedachte!

Will Niemeijer

Will Niemeijer is een OPF met eind Q3 2021 een belegd vermogen van € 285 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 155 actieve bijdragers en 698 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2021 een rendement van 0%.

Eind Q3 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 124.0% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 112.2% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is NN IP en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Source: Pensioenfonds Will Niemeijer
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer