Pensioenuitvoering Zuivel blijft bij Syntrus Achmea Pensioenbeheer

Zuivel

29 mei 2017

De pensioenuitvoering van Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel (BPZ) blijft gewoon bij Syntrus Achmea Pensioenbeheer. Eerst leek het zo dat het fonds zou moeten wisselen van uitvoerder, gezien Syntrus aankondigde te stoppen met haar dienstverlening voor bedrijfstakpensioenfondsen, omdat de kosten hiervoor te hoog werden. Echter geldt dit niet voor het BPZ.

BPZ is een vrijwillig bedrijfstakpensioenfonds en geen verplicht bedrijfstakpensioenfonds. Volgens het fonds betekent dit dat de uitvoering een stuk beter uitvoerbaar is en het fonds daarom niet bij Syntrus weg hoeft: “Bij BPZ kunnen ondernemingen zich vrijwillig aansluiten. Dit betekent dat de pensioenadministratie voor BPZ beter uitvoerbaar is, dan voor de ingewikkelde regelingen van de verplichtgestelde fondsen. Dit betekent dat de overeenkomst van BPZ met Syntrus Achmea wordt gerespecteerd. De continuïteit van de administratie is daarmee naar de mening van het bestuur gewaarborgd.”

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

Zuivel en aanverwante industrie is een BPFn met eind Q4 2016 een belegd vermogen van € 138M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2015 8044 actieve bijdragers en 19 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €175 per deelnemer en de totale beleggingskosten 62bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2016 een rendement van -6%. Eind Q4 2016 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 106% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 120% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BNP en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Syntrus Achmea.

Bron: https://www.pensioenfondszuivel.nl/Pages/Nieuws_20170526_PensioenregelingBPZblijftbijSyntrusAchmeaPensioenbeheer.aspx

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer