OPF Philips verwacht stijgende rente en past daarop beleggingsmix aan

Philips

15 maart 2017

Philips pensioenfonds verwacht dat de rente de komende jaren gaat stijgen en heeft daarop haar beleggingsmix aangepast. “Renteontwikkelingen zijn van grote invloed op Philips Pensioenfonds. Zowel op de pensioenverplichtingen als op het vermogen. De rente bevindt zich al geruime tijd op een laag niveau en Philips Pensioenfonds ziet een aantal redenen om aan te nemen dat deze de komende jaren gaat stijgen. Het Fonds heeft daarom recent een aanpassing aangebracht in de beleggingsmix om hierop voorbereid te zijn.”, aldus het fonds.

Het fonds heeft haar beleggingsmix als volgt aangepast: “Deze aanpassing houdt in dat de beleggingen in vastrentende waarden zijn verminderd, omdat deze beleggingen bij een stijgende rente in waarde dalen. De vrijgekomen gelden zijn herbelegd in beleggingen die minder invloed ondervinden van een rentestijging. We verwachten hiermee de indexatiekansen te vergroten.” In hoofdlijnen is de nieuwe strategische verdeling 50% in vastrentende waarden en 50% in zakelijke waarden.

Klik hier voor de factsheet van Philips Pensioenfonds.

Philips is een OPF met eind Q4 2016 een belegd vermogen van € 19001M waarvan 0% herverzekerd en 1% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een oud deelnemersbestand met in 2015 13788 actieve bijdragers en 56329 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €242 per deelnemer en de totale beleggingskosten 29bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2016 een rendement van -3%. Eind Q4 2016 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 108% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 118% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BlackRock en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door PGGM.

Bron: https://www.philipspensioenfonds.nl/nieuws/?view=80EDDAEB-8B3B-4205-9B2CD6CECF8EE310

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer