Philips pensioenfonds: manager selectie verbeteren door externe provider aan te stellen voor manager selectie services

Metalektro

6 juni 2018

Bron: jaarverslag Philips pensioenfonds 2017 :

In 2017 zijn de volgende toezichtthema’s vastgesteld en door het NUB (Niet Uitvoerend Bestuur) onderzocht:

– Dienstverlening PGGM
– Onderzoek interne beheersing
– Derivatenbeleid
– Selectie Master Manager
– LDI-portefeuille

Over de ‘Selectie Master Manager’ geeft Philips pensioenfonds de volgende toelichting:

Op basis van de uitkomsten van de evaluatie van BlackRock, was eerder besloten om de dienstverlening op het gebied van manager selectie te verbeteren door een externe provider aan te stellen voor manager selectie services. Het NUB heeft deze besluitvorming geëvalueerd en geconcludeerd dat aan het voorstel om de externe provider aan te stellen, een uitvoerig en zorgvuldig selectieproces ten grondslag heeft gelegen.

Tevens meldt Philips pensioenfonds over de verdere invulling van beleggingen in indirect niet-beursgenoteerd onroerend goed:

Ten aanzien van de vastgoedallocatie was per ultimo 2017 de portefeuille nog in opbouw. Dit betekent dat binnen de allocatie nog een belangrijk deel in beursgenoteerde onroerendgoedbeleggingen (veelal zogenaamde REITS) en ‘Cash’ belegd was en ook op het moment van schrijven van dit jaarverslag nog is. De verwachting is dat in 2018 de vastgoedallocatie verder ingevuld wordt met beleggingen in indirect niet-beursgenoteerd onroerend goed.

Fondsprofiel Philips:

Philips is een OPF met eind Q4 2017 een belegd vermogen van € 19600 Mil waarvan 0% herverzekerd en 1% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 13912 actieve bijdragers en 56411 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €184 per deelnemer en de totale beleggingskosten 31bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2017 een rendement van 3%.Eind Q4 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 117% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 119% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BlackRock en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door PGGM.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer