PNO Media: DNB keurt herstelplan PNO Media goed

30 mei 2018

PNO Media publiceert op haar website:

“PNO Media heeft in maart een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). Daarin geven we aan dat we naar verwachting binnen tien jaar groeien naar de vereiste beleidsdekkingsgraad van ongeveer 123%. Het herstelplan is door DNB goedgekeurd. De belangrijkste punten van het herstelplan:

  • startpunt is een beleidsdekkingsgraad van 102,0% (eind 2017)
  • in 2024 wordt de vereiste beleidsdekkingsgraad van ongeveer 123% bereikt
  • daarmee zijn we binnen de wettelijke hersteltermijn van 10 jaar uit herstel
  • belangrijkste maatregel is de pensioenen niet of niet helemaal verhogen (indexeren) met de prijsstijging gedurende deze periode
  • vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110% kan indexatie weer op gang komen
  • het gaat dan om gedeeltelijke compensatie van de prijsinflatie, volledige compensatie is mogelijk vanaf een beleidsdekkingsgraad van circa 125%
  • verlagen van de pensioenen in 2018 is niet nodig


Fondsprofiel Media PNO:

Media PNO is een BPFv met eind Q4 2017 een belegd vermogen van € 5896 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 16387 actieve bijdragers en 9523 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €215 per deelnemer en de totale beleggingskosten 74bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2017 een rendement van 2%.Eind Q4 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 102% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 123% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is MPD en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door MPD.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer