PSL wil aansluiten bij een groter pensioenfonds

Zuivel

3 april 2018

Pensioenfonds Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie publiceert op haar website:

“PSL is een klein pensioenfonds. Dat maakt het moeilijk en duur om zelfstandig te blijven bestaan. De overheid stelt steeds meer en strengere eisen. De kosten nemen toe. Het bestuur van PSL bekijkt de mogelijkheden om aan te sluiten bij een groter pensioenfonds.

PSL streeft daarbij naar een zo goed mogelijk pensioen tegen lagere kosten. Dat in het belang van de (oud)werknemers, gepensioneerden en werkgevers vanons fonds.

Uit een zorgvuldige voorselectie zijn drie partijen gekozen. Deze heeft PSL voorgelegd aan cao partijen. Besloten is om eerst verder te praten. Als de gesprekken goed verlopen, dan is het streven om per 1 januari 2019 aan te sluiten. ”

Fondsprofiel Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie:

Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie is een BPFv met eind Q4 2017 een belegd vermogen van € 334 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 1118 actieve bijdragers en 10107 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €165 per deelnemer en de totale beleggingskosten 48bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2017 een rendement van 2%.Eind Q4 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 114% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 118% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Blue Sky Group en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer