Risico beleggingen Progress afgebouwd

4 februari 2022

Unilever APF publiceert: “Het afgelopen jaar is de financiële situatie van Progress flink verbeterd. Dit komt tot uiting in de dekkingsgraad, die wij maandelijks publiceren. Zoals voor dergelijke situaties is vastgelegd in ons beleggingsbeleidsplan, zijn we (sinds medio 2021) minder risico in onze beleggingen gaan nemen. Het doel daarvan is om het vermogen te beschermen tegen extreme koersdalingen en de kans op een volledige indexatie zo groot mogelijk te houden.

In ons jaarbericht publiceren wij altijd de beleggingsresultaten van het afgelopen kalenderjaar. Daarbij geven we aan hoe ons vermogen is verdeeld: hoeveel beleggen we in de groeiportefeuille (o.a. aandelen en vastgoed – beleggingen met een wat hoger risico, die een hoger rendement kunnen opleveren maar waar de kans op verlies ook groter is) en hoeveel in de stabiele rendementsportefeuille (o.a. staatsobligaties en hypotheken – beleggingen met een lager risico, maar daardoor ook kleinere kans op hogere rendementen).

De verdeling waarnaar we streven hangt af van hoe Progress er financieel voor staat (de actuele dekkingsgraad). Dit is vastgelegd in ons beleggingsbeleidsplan. De laatste jaren was de verdeling: 63% in de groeiportefeuille en 37% in de stabiele portefeuille. Door de aanzienlijke stijging van de dekkingsgraad* hebben wij de groeiportefeuille medio vorig jaar afgebouwd naar 57% – en is de stabiele portefeuille daarmee gegroeid naar 43%.”

Source: Unilever
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer