S. Meles nieuw bestuurslid Pensioenfonds Hoogovens

7 september 2022

De heer S. Meles is toegetreden tot het bestuur.

Per 19 augustus 2022 is de heer S. Meles lid van het bestuur van Pensioenfonds Hoogovens. Hiermee is de vacature binnen de geleding werknemers ingevuld.

Hoogovens

Hoogovens is een OPF met eind Q1 2022 een belegd vermogen van € 10.033 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 9.681 actieve bijdragers en 14.473 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2022 een rendement van -5%.

Eind Q1 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 121.5% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 121.0% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door non external.

Source: Hoogovens
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer