Sanoma kiest voor Stap APF

19 januari 2017

OPF Sanoma heeft definitief gekozen voor toetreding tot de multi-client kring van Stichting Algemeen Pensioenfonds (Stap). De keuze voor Stap is gemaakt vanwege haar lagere administratie- en vermogensbeheerkosten, de eenvoudige overgang door gemeenschappelijke partners (TKP & Aegon) en dat Stap uit onderzoek naar voren komt als toekomstbestendige uitvoerder. Daarbij kon Stap het fonds de beste voorwaarden bieden om dealzekerheid te kunnen garanderen. Voordat de overdracht daadwerkelijk plaats kan vinden, moet het fonds nog goedkeuring krijgen van DNB.

Sanoma heeft het verzoek voor de overdracht nog niet ingediend bij DNB: “Op dit moment voorziet de Pensioenwet nog niet in de mogelijkheid dat een gesloten fonds zoals SPSN deze overdracht uitvoert zonder medewerking van de werkgever. De verwachting is echter dat dit vanaf medio 2017 wel mogelijk zal zijn. Het wetsvoorstel hiertoe is in voorbereiding. Ondertussen zijn wij ook in gesprek met de werkgever om na te gaan of een snellere overgang met medewerking van de werkgever tot de mogelijkheden behoort.”

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

Sanoma Magazines Nederland is een OPF met eind Q3 2016 een belegd vermogen van € 657M waarvan 6% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2015 1267 actieve bijdragers en 529 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €1042 per deelnemer en de totale beleggingskosten 39bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2016 een rendement van 3%. Eind Q3 2016 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 106% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 115% bedroeg. Zowel het fiduciair management als de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Aegon.

Bron: https://pensioenfondssanoma.nl/medewerker/ontwikkelingen/fase-3/

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer