Semih Eski nieuw bestuurslid BPF Waterbouw

7 juni 2021

Semih Eski (31 jaar) is benoemd tot bestuurslid bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft ingestemd met deze benoeming. Sinds 1 januari 2021 was Semih aspirant-bestuurder bij BPF Waterbouw. De afgelopen maanden heeft hij zich verdiept in de verschillende thema’s van het fonds en zich laten informeren over de vele onderwerpen die spelen. Zodra het na de coronabeperkingen weer mogelijk is, wil Semih werkbezoeken brengen aan diverse bedrijven in de sector om op deze wijze meer gevoel en binding te krijgen met de achterban van BPF Waterbouw.

Semih is voorgedragen door CNV Vakmensen en volgt in het bestuur Aart van den Brink op. Semih is sinds 1 oktober 2020 werkzaam als pensioenfondsbestuurder bij CNV Vakmensen. In de periode juni 2016 tot oktober 2020 was hij voorzitter van CNV Jongeren en in die hoedanigheid lid van het (algemeen) bestuur van het CNV, plv. lid van de Sociaal-Economische Raad (SER) en bestuurslid van het PensioenLab. Semih was nauw betrokken bij de totstandkoming en uitwerking van het pensioenakkoord 2019. Namens CNV Vakmensen is hij tevens niet uitvoerend bestuurder bij BPF Schoonmaak, (aspirant-)bestuurder BPF Zoetwaren en Pensioenfonds SPNG. Semih zal zich binnen het bestuur van BPF Waterbouw met name richten op de aandachtsgebieden governance, communicatie, audit en IT. Door zijn achtergrond en leeftijd wordt de diversiteit binnen het bestuur van BPF Waterbouw verder gestimuleerd, hetgeen past in beleid en visie van het bestuur van BPF Waterbouw. Belangrijke nevenactiviteiten van Semih zijn lid Raad van Advies College voor de Rechten van de Mens en lid Raad van Advies Kennisplatform Integratie & Samenleving.

Waterbouw BPF

Waterbouw BPF is een BPFv met eind Q4 2020 een belegd vermogen van € 1.550 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 2.769 actieve bijdragers en 5.526 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2020 een rendement van 5%.

Eind Q4 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 100.7% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 120.3% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BMO en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Visma Idella.

Source: BPF Waterbouw
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer