SPTGC: regeling grondpersoneel naar STAP, cabinepersoneel naar Be Frank

Jack Buckens

7 februari 2018

Stichting Pensioenfonds Transavia Grond- en Cabinepersoneel publiceert op haar website:

“Tussen de CAO partijen is in 2017 overeengekomen dat de pensioenregeling vanaf 2018 bij een andere pensioenuitvoerder wordt ondergebracht. Voor het grondpersoneel is er gekozen voor een APF bij STAP en voor het cabinepersoneel voor een individuele DC regeling bij Be Frank. Dit betekent dat de pensioenopbouw vanaf 1 januari niet meer wordt uitgevoerd door pensioenfonds SPTGC. Omdat SPTGC vanaf 1 januari 2018 geen pensioenopbouw meer uitvoert, heeft zij geen premie inkomsten meer. Dit betekent dat SPTGC nu een zogenaamd gesloten fonds is.”

Fondsprofiel Ring Transavia grondpersoneel:

Ring Transavia grondpersoneel is een ring van een Multi-OPF met eind Q3 2017 een belegd vermogen van € 138 Mil waarvan 100% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 571 actieve bijdragers en 194 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €198 per deelnemer en de totale beleggingskosten 48bps van het gemiddeld belegd vermogen.

Fondsprofiel Ring Transavia cabinepersoneel:

Ring Transavia cabinepersoneel is een ring van een Multi-OPF met eind Q3 2017 een belegd vermogen van € 54 Mil waarvan 99% herverzekerd en 1% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 788 actieve bijdragers en 27 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €179 per deelnemer en de totale beleggingskosten 48bps van het gemiddeld belegd vermogen.

De opgebouwde aanspraken en pensioenen van SPTGC zijn, volgens het bericht, momenteel herverzekerd (gegarandeerd) bij Nationale Nederlanden (NN) en Aegon.

 

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer